Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is gericht op klachten die voortvloeien uit oedeem: een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. Deze ophoping kan het gevolg zijn van een trauma, een operatie, of een verstoorde aan- en afvoer van vocht in het lichaam. Klachten hierbij zijn zwelling, een vermoeid of zwaar gevoel, bewegingsbeperkingen, pijn, een gespannen gevoel, en tintelingen. Dit kan ook beperkingen opleveren in het dagelijks functioneren, alsmede complicaties zoals huidafwijkingen en infecties.

Oedeem wordt onderverdeeld in vier vormen:

  • primair lymfoedeem: een probleem in de primaire aanleg van de lymfevaten waardoor stuwing kan ontstaan
  • secundair lymfoedeem: oedeem als gevolg van een operatie (oksel/lieskliertoilet na kanker),  tumorgroei, trauma (bijvoorbeeld een dikke enkel na verzwikking), bestraling
  • lipoedeem: oedeem in de vetcellen
  • veneus oedeem: oedeem bij trombose, een operatie aan de vaten, of orgaanfalen.


Oedeemtherapie bestaat uit een milde massagevorm (manuele lymfedrainage), compressietherapie, ademhalingstherapie, lymfetaping en oefentherapie. Manuele lymfedrainage is een massagevorm die ervoor zorgt dat de lymfevaten open gaan staan en weer optimaal lymfevocht op kunnen nemen. De fysiotherapeut voert de manuele lymfedrainage uit en zal u ook leren om dit bij uzelf te doen.

Waar nodig kan er doorverwezen worden naar andere disciplines die binnen ons gezondheidscentrum werkzaam zijn.

Wilt u meer informatie, heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem contact op via onderstaande contactgegevens.